+
Aa
-
like
comment

Tăng chế độ cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng lên trợ cấp hàng tháng từ 1/7

28/06/2021 16:20

Từ ngày 1/7 tới, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi chính thức có hiệu lực, quy định mới bổ sung mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng thay chế độ phụ cấp như hiện hành. Tuy nhiên, mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng vẫn chưa thay đổi do lương cơ sở chưa tăng trong năm nay.

Mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận trợ cấp hàng tháng thay vì phụ cấp như hiện nay. Ảnh minh họa.
Mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận trợ cấp hàng tháng thay vì phụ cấp như hiện nay. Ảnh minh họa.

Những nội dung trên được đưa ra trong Dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến. Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi (Pháp lệnh), có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Dự thảo nghị định tiếp tục giữ mức chuẩn làm cơ sở xác định các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu đồng (như hiện hành). Điều này do lương cơ sở và chuẩn nghèo mới chưa tăng trong năm nay.

Điểm mới đáng chú ý của dự thảo nghị định là tăng chế độ với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ phụ lên trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp ưu đãi với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn trên, tương ứng 4,872 triệu đồng/tháng.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất tăng chuẩn xác định chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng, từ 1,11 triệu đồng lên 1,624 triệu đồng. Thay đổi này do chuẩn cũ áp dụng từ năm 2013 tới nay không đổi, trong khi giá tiêu dùng liên tục tăng hàng năm.

Với chuẩn mới, mức chi chế độ điều dưỡng cũng tăng so với mức cũ. Cụ thể, người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung được chế độ 3,248 triệu đồng/người/lần (bằng 2 lần mức chuẩn); người điều dưỡng tại nhà nhận 1,624 triệu đồng/người/lần (bằng 1 lần mức chuẩn).

Lê Hữu Việt

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều