Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng là nhà nghiên cứu Sinh học hàng đầu Việt Nam.
Ông là ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Phó chủ tịch Hiệp hội Sinh học Việt Nam; Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; Chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh và Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Tiền đâu chữa ung thư?
Cộng đồng - 2020-05-30 21:45:38
Ung thư không hẳn là báo tử. Tôi vừa thoát khỏi năm ổ ung thư hạch bạch huyết. Nhưng vấn đề là tiền điều trị. Chúng ta đều biết ung thư là một trong những...
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: ‘Sông Hồng thở than’
Cộng đồng - 2019-08-14 11:58:18
Tôi đứng trên tầng 16 của tòa nhà số 3 Lương Yên, chụp một bức ảnh ven đê sông Hồng. Tôi rất muốn các lãnh đạo Thủ đô nhìn thấy cảnh này. Không biết...
Bài chọn lọc