Xuất khẩu Việt Nam

Việt Nam xuất khẩu kỷ lục tháng đầu năm 2024

2024-02-09 09:33:15
Tháng 1/2024, Việt Nam xuất khẩu đạt gần 33,6 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, và là mức cao nhất trong gần hai năm qua. Đây là kết quả ấn tượng...
Đây là nội dung thông tin trong “Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019 – Từ chiến tranh thương mại đến cuộc chiến tiền tệ” do Trường Đại...
Tại một số cửa khẩu chính trên địa bàn Lạng Sơn như Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), Cốc Nam (huyện Văn Lãng), lực lượng chức năng không nhận được thông báo...
Bài chọn lọc