Việt Nam – Asean

Truyền thông Nga: “Việt Nam – Ngọn cờ tiên phong của ASEAN”

Lan Hoa - 2022-06-14 13:17:02
Trang Infox của Nga mới đây đăng tải bài viết của tác giả Grigory Trofimchuk, chuyên gia trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh, với tiêu đề:...