Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Hôm nay, khai mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIV

2021-03-24 06:03:03
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV sẽ khai mạc sáng nay và kỳ họp này bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước. Sáng...
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt, chưa thấy khóa nào, Chính phủ lại tôn trọng một cách rất trung thực, nghiêm túc với Đảng, Quốc hội như...
Chiều ngày 22/02/2021, tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai...
100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình cấp có thẩm quyền và Quốc hội xem xét quyết định việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách của...
Chiều 22/2/2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 53 Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu đại biểu là người ngoài Đảng từ 25 đến 50; đại biểu trẻ tuổi khoảng 50 và đại biểu tái cử khoảng 160. Ngày...
Tại phiên họp thứ 52 (diễn ra từ 11-12/1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc ban hành Nghị quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu...
Theo dự kiến chương trình Phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 – 11/12/2020.  Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ...
Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ; bãi nhiệm 1 Đại biểu Quốc hội và thông qua nhiều dự luật, nghị quyết.  Từ...
Bài chọn lọc