Trùm giang hồ Năm Cam

Trùm giang hồ “Hải bánh” đã cải tạo tốt thế nào để được tha tù sau án chung thân?

Thu Quách - 2022-01-29 16:38:31
Bị tuyên án tù chung thân, “Hải bánh” đã cải tạo tốt và liên tục được giảm án qua bình xét hàng năm và được ra tù trước hạn. Ngày 27/1, Nguyễn Tuấn Hải...