Tăng trưởng GDP của Việt Nam

Động lực để tăng tốc cho phục hồi và phát triển

Thành An - 2024-04-02 16:21:54
Từng là câu chuyện đau đầu của năm 2023 khi nhiều địa phương, nhiều bộ ngành có mức giải ngân vốn đầu tư công không đạt theo kế hoạch được giao, thậm...