Tăng lương tối thiểu

2 năm chờ đợi mỏi mòn và…

Thu An - 2022-06-20 17:00:02
Đếm ngược thời gian, chỉ còn 10 ngày nữa thì hơn 16 triệu người lao động cả nước sẽ đón nhận niềm vui sau 2 năm mòn mỏi chờ đợi… Đó là từ 1/7/2022,...
Hội đồng tiền lương quốc gia ngày 23/6 bàn thảo việc chưa tăng lương tối thiểu vùng hoặc xem xét điều chỉnh tăng 2,5% từ ngày 1/7/2021. Phiên họp đầu tiên...
Quốc hội quyết định chưa tăng lương cơ sở từ 1.7.2020; giao Chính phủ cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của...
Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở sẽ được...
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân chia sẻ rất mừng khi Bộ trưởng Tài chính thông tin đã bố trí được 38.000 tỷ để cải cách tiền lương. Tiền đã có, nhưng...
Thủ tướng vừa ban hành nghị định quy định từ ngày 1-1-2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương...
Các phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 như “ma trận” khi có tới 8 mức tăng lương được đưa ra thảo luận, tuy nhiên cuối cùng, các bên đã tìm ra...
11/13 thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia chiều nay 11-7 đã bỏ phiếu, thống nhất điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng thêm 5,5% so với hiện tại, tức...
Mức lương tối thiểu trên 4 vùng sẽ được tăng thêm từ 160.000 – 200.000 đồng so với năm 2018.  Nghị định 157/2018/NĐ- CP quy định điều chỉnh lương tối thiểu...
Bài chọn lọc