tai nạn trên sông

Khoảnh khắc cano chở 39 người bị lật ở biển Cửa Đại

2022-02-26 21:05:43
Thuyền phó kể, tàu gần đến nơi thì gặp sóng lớn đánh mạnh vào mạn tàu khiến nước tràn vào, cano lật úp. Tôi hô to mọi người bình tĩnh nhưng không ai nghe,...