tác hại thuốc lá

6.000 người Việt tử vong mỗi năm do hít khói thuốc lá

2021-04-03 19:17:19
1,2 triệu người trên toàn cầu tử vong mỗi năm do hít khói thuốc lá thụ động, trong đó có 6.000 người Việt, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Tiến sĩ Kidong Park,...