STARTUP VIỆT

Việt Nam vào top 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tiến bộ nhất châu Á

Bích Vân - 2023-12-15 06:32:06
Theo báo cáo của Viện toàn cầu McKinsey, châu Á đã thống trị thị trường công nghệ toàn cầu trong thập kỷ qua. Khu vực này chiếm hơn một nửa mức tăng trưởng...