sổ hộ khẩu

Hiểu thế nào cho đúng chuyện “bỏ sổ hộ khẩu”?

Han Cao - 2020-06-16 11:50:34
Cần phân biệt rõ chính sách “bỏ sổ hộ khẩu” chứ không phải “bỏ hộ khẩu”. Thoạt nghe có vẻ hai cụm từ không khác nhau là mấy nhưng về bản chất lại...
Chính phủ đề nghị trình Quốc hội sửa luật Cư trú ngay trong năm 2020, bắt đầu bỏ sổ hộ khẩu giấy từ tháng 7.2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Trình...
Việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoàn toàn phụ thuộc vào việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp mã số định danh cá nhân, song cả 2 việc...
Bộ Công an đánh giá việc đăng ký cư trú cần nhiều loại giấy tờ nên đề xuất sửa đổi Luật Cư trú để quản lý hộ khẩu bằng mã số định danh. Ngày 20/2,...
Cần phân biệt rõ chính sách “bỏ sổ hộ khẩu” chứ không phải “bỏ hộ khẩu”. Thoạt nghe có vẻ hai cụm từ không khác nhau là mấy nhưng về bản chất lại...
Bài chọn lọc