siết room tín dụng

Bình minh của ảo tưởng trong một “nền kinh tế đầu cơ”

Đông Duy - 2022-10-14 15:02:43
Một câu chuyện, một khát vọng “thu lời thật nhiều mà chẳng phải làm gì, bạn chỉ cần ngồi đợi tiền đẻ ra tiền”, và ai cùng muốn mình có mặt trong câu...