sản xuất chip
Trang Strait Times vừa có bài viết nhận định Việt Nam đang có cơ hội trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới, soán ngôi “công xưởng thế giới” của...
Bài chọn lọc