Quan hệ Việt – Hàn

Chương mới trong quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc

Diệu Hương - 2022-12-09 16:11:56
Với việc nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, các bộ, ngành chức năng và doanh nghiệp hai nước Việt – Hàn đã cho thấy một khí thế mới trong...