phát tán tin giả

Những trăn trở trong cuộc chiến chống tin giả!

Hạnh Phúc - 2022-11-09 11:36:38
Ông Nguyễn Thanh Lâm – Cục trưởng Cục Báo chí khẳng định việc chống tin giả không thể mãi “thả gà ra đuổi” và chạy theo xử lý hậu quả, sẽ phải có...