Nguyễn Xuân Phúc – Donald Trump

Cú điện đàm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lịch hẹn với nhân dân VN của Tổng thống Trump 

2020-12-24 11:00:57
Mặc dù Tổng thống Donald Trump đang trên đường rời khỏi Nhà Trắng, nhưng cú điện đàm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ Nhà trắng Việt Nam phía tây đường...