Nguyễn Thị Như Loan

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai: ‘Nhiều lần muốn trả lại tiền cho Sunny Island’

2022-02-13 22:37:37
Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai cho rằng Sunny Island đang vu khống nhằm gây áp lực ép công ty bà tiếp tục thực hiện hợp đồng dự án Phước Kiển theo thời giá năm...