Nguồn vốn FDI

Việt Nam: Thỏi nam châm hút FDI mới nổi

Đăng Võ - 2022-09-07 04:32:44
Trong khi phần lớn khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang lao đao tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng, thì tại Đông Nam Á, Việt Nam đang có xu hướng vươn mình hết...