người tài

Luân chuyển công chức sang tư nhân, tìm người tài cho bộ máy

2020-12-08 06:05:36
Việc luân chuyển cán bộ qua các vị trí việc làm khác nhau đang diễn ra chủ yếu từ TƯ về địa phương và ngược lại trong lĩnh vực công. Có thể thấy chưa bao...
Hàn Quốc có giai đoạn phát triển bứt phá thần tốc là do nhà nước tuyển chọn được người tài ra làm việc nước từ những người giỏi nhất ở các đại học...
“Người cán bộ phải lấy đức làm gốc nhưng trí tuệ phải cao. Đặc biệt với cán bộ cấp chiến lược, dứt khoát phải là những người có trí tuệ rất cao,...
Phải chăng quan niệm của ta về người tài là quá cao nên loay hoay mãi vẫn không đưa ra được tiêu chí xác định người tài trong công vụ? Nguyên khí thịnh thì đất...
Hà Đức Chinh đã được ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, liên tưởng khi bàn đến vấn đề sử dụng người tài. Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn...
UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi HĐND TP liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết 159 ngày 12/07/2018 quy định chính sách, hỗ trợ, khuyến khích cán...
Hiện nay, cán bộ được bổ nhiệm phải có đủ các loại bằng cấp. Tuy nhiên, áp lực về các văn bằng đánh mất cơ hội tìm được cán bộ thực sự có tài. Trong...
Bài chọn lọc