nghệ sĩ Việt

Từ chuyện giả mạo thương hiệu đồng hồ đến chuyện thề không sống gian dối của một nghệ sĩ

Phạm Khoa - 2023-02-08 21:08:45
Chuyện người có tiếng (KOLs), đặc biệt là nghệ sĩ, liên kết với doanh nghiệp, hay thương nhân quảng cáo sản phẩm là chuyện quá bình thường. Nhưng, hơn một...