Ngày thương binh liệt sĩ 27/7

Kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7: Người lính hi sinh ở dinh Độc Lập ngày 30-4-1975

2020-07-27 10:22:07
Đúng hơn một tháng sau tin vui nước nhà thống nhất 30-4-1975, gia đình ông Đào Nguyên Cường lại nhận tin dữ: anh Đào Nguyên Hồng hi sinh! Giấy báo tử ghi anh hi...
Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, sáng 22/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Lễ...
Bài chọn lọc