Năng lượng

‘Kéo dài ưu đãi giá sẽ gây tổn hại đến ngành điện gió Việt Nam’

2020-12-08 12:07:28
Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu đánh giá, giảm giá FIT điện gió như đề xuất của Bộ Công Thương có thể cản trở đầu tư và làm lệch hướng tăng trưởng...