mỹ phẩm

Bắt giữ gần 2.000 mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, tân dược… không chứng từ

2020-06-07 20:18:48
43 kiện và 10 thùng hàng hóa toàn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, tân dược không hóa đơn chứng từ vừa bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện và bắt...