minh bạch thông tin

Tập tài liệu của Trấn Thành là ‘sao kê minh bạch’ hay chỉ là ‘sự che đậy một cách tinh vi’!?

2021-09-09 11:36:20
Tập tài liệu của Trấn Thành là ‘sao kê minh bạch’ hay chỉ là ‘sự che đậy một cách tinh vi’ thì chúng ta cần làm rõ vài vấn đề Trước hết, cần nhìn rõ...