Luật Đầu Tư

Bộ Công an phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật tại nhiều cơ quan Trung ương

2021-12-08 15:52:48
Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật tại nhiều cơ quan Trung ương. Đây là những kẽ hở rất nghiêm trọng dễ bị lợi dụng dẫn...