lừa đảo khách hàng

Ngân hàng Trung Quốc lừa đảo tiền dân: Tăng trưởng nóng vượt tầm kiểm soát và hệ quả

Huy Hoàng - 2022-08-10 05:07:52
Vào đầu tháng 4, một số ngân hàng vừa và nhỏ ở vùng nông thôn Trung Quốc đã đóng băng các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng với lý do điều tra gian...