lợi ích nhóm

Quy định 205 có ngăn chặn “lợi ích nhóm” và “hoàng hôn nhiệm kỳ”?

2019-10-03 07:22:19
Quy định 205 được kỳ vọng sẽ giúp hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền, tình trạng thân quen, cánh hẩu, lợi ích nhóm.Lần...