liên minh quân sự

Chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam trong quan hệ quốc tế

2022-03-23 09:28:51
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 đã nêu rõ, chủ trương của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia;...
Việc Ấn Độ và Úc vừa ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự được xem là bước tiến mới trong sự phối hợp của tứ giác an ninh, gồm Mỹ – Nhật Bản – Ấn...
Hiện nay có một số người có tư tưởng Việt Nam nên dựa vào Mỹ để thoát Trung và ngược lại. Mỹ ngày càng tăng dần sự hiện diện ở biển Đông. Việt Nam...
Sách trắng Quốc phòng 2019 nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự để “thêm bạn, bớt thù”, đồng thời cũng khẳng định...
Trung Quốc đã nhận thấy “cơ may trời cho” trong sự rạn nứt giữa Seoul và Tokyo còn Mỹ lại tỏ ra thụ động. Trung Quốc chủ động lấn át Mỹ Tờ Foreign Affairs...
Bài chọn lọc