lễ diễu binh

Ông Kim Jong Un xuất hiện với hình ảnh khác lạ trong lễ diễu binh

2022-04-26 18:26:04
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện trong lễ diễu binh hôm 25/4 với bộ quân phục trắng, cam kết sẽ củng cố các lực lượng hạt nhân và đe dọa sử...