Lãnh tụ Fidel Castro

Đừng lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử

2020-08-07 10:38:51
Mấy người hôm trước còn chỉ trích Chính phủ vì tặng gạo cho Cuba có thấy xấu hổ không khi mà mới ngày hôm qua, Cục Đối ngoại – Bộ Quốc Phòng đã tiếp...