lạm phát toàn cầu

Suy thoái toàn cầu đã tới, Việt Nam có ngoại lệ?

Huy Hoàng - 2022-11-03 11:01:23
Cú trượt dài xuống đáy lợi nhuận của ngành thép cùng với việc các công ty xuất khẩu sa thải công nhân, nhiều tín hiệu gần đây đang cho thấy tác động của...