Kỳ họp thứ 3

Về Nghị quyết chấm dứt những tranh cãi không hồi kết

Khánh Đăng - 2022-06-17 12:25:02
Chiều ngày 16/6, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc Hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, nổi bật hơn cả là việc...