kinh tế xanh

Ánh nắng “tiềm năng” của Châu Á

Tuệ Ngô - 2022-11-16 13:17:20
Theo báo cáo của Ember, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) và Viện Năng lượng về Kinh tế và Phân tích Tài chính (IEEFA), sản xuất năng lượng...