kinh tế xanh
Uruguay xây dựng nền kinh tế xanh, ít ô nhiễm hơn từ nghề làm gạch
Nguyễn Anh - 2020-08-13 11:48:31
Ở Uruguay, hàng nghìn gia đình kiếm sống bấp bênh bằng nghề làm gạch, sử dụng các phương pháp truyền thống thường không hiệu quả và có hại cho môi trường. Một...
Đọc nhiều