khủng hoảng khí đốt

“Làm ơn đừng hy sinh nước Đức…”

Lan Hoa - 2022-08-29 14:00:27
Câu nói trên chính là lời khẩn cầu trên xuất hiện trong một bức thư ngỏ do Hiệp hội thương mại thợ thủ công quận Halle-Saalekreis gửi tới Thủ tướng Đức...