không kích

TT Trump khiến Mỹ hết đường lui ở Trung Đông

2020-01-05 16:46:58
Lời hứa rút Mỹ khỏi vũng lầy chiến tranh ở Trung Đông của Tổng thống Trump được cho là sẽ không thể thực hiện sau vụ không kích sát hạt Tư lệnh Qassem Soleimani...