khách hàng

“Nổi sóng” mạng: Lời đề nghị đầy xúc động của người bán xăng dành cho người khách lạ quên ví

2020-03-18 19:45:15
Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống xe gần hết xăng, đi bơm nhưng quên mang theo tiền hay chưa? Nếu nói quên mang ví, liệu nhân viên có chịu đổ xăng cho bạn? Dưới...