Kê khai tài sản

Bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập hàng năm của cán bộ

2020-05-16 07:09:46
Ngoài việc xác minh tài sản, thu nhập với cán bộ có “vết”, các cơ quan có cán bộ trong diện kê khai tại sản thu nhập sẽ xác minh ngẫu nhiên bằng hình thức...