+
Aa
-
like
comment

Hà Nội tổng thanh tra phần kê khai tài sản, thu nhập của ‘quan chức’

06/01/2020 13:02

Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020, trong đó có nhiệm vụ thanh tra kê khai tài sản, thu nhập, thanh tra về phòng, chống tham nhũng với giám đốc sở, chủ tịch UBND quận, huyện.

Nguồn tin từ PV cho biết, cuối năm 2019, chánh thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy đã trình UBND thành phố Hà Nội kế hoạch thanh tra năm 2020, và kế hoạch này đã được chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phê duyệt.

Một trong những nhiệm vụ được Thanh tra thành phố Hà Nội đưa vào kế hoạch năm 2020, đó là thanh tra trách nhiệm về thực hiện phòng, chống tham nhũng của giám đốc sở và chủ tịch UBND quận, huyện.

Cũng trong kế hoạch thanh tra, theo thanh tra thành phố Hà Nội, trong năm 2020 sẽ tập trung thanh tra những nơi có nhiều đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có ý kiến

Đáng lưu ý, kế hoạch thanh tra năm 2020 được chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phê duyệt còn có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc kê khai tài sản của các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản theo quy định và chỉ đạo của trung ương, thành ủy, UBND thành phố Hà Nội.

Thanh tra thành phố Hà Nội nêu cụ thể 3 nội dung phải công khai, minh bạch, đó là quy hoạch sử dụng đất; đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Thanh tra thành phố Hà Nội cho biết trong năm 2020 ngoài thanh tra theo kế hoạch, sẽ có thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời thanh tra, kiểm tra các vụ việc vi phạm có dấu thiệu tham nhũng, tiêu cực và xác minh đơn tố cáo tham nhũng theo chỉ đạo.

Bài mới
Đọc nhiều