kê biên tài sản

Xác minh tài sản của 8 trưởng phòng thuộc Bộ Công an

2024-02-23 18:26:46
Ngày 23/2, Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân năm 2024. Qua bốc...