karaoke ôm

Thiếu nữ sa chân vào động karaoke ‘ôm’ sau lần bỏ học

2021-04-15 09:23:40
Quảng NgãiBỏ học xuống xuôi bán quán cà phê, Mộng và Mây (16-17 tuổi) bị dụ vào làm tiếp viên quán karaoke, rồi bị đánh đập ép tiếp khách. Mộng và Mây ở...