huy động vốn

Arab News: Điểm yếu ít, điểm mạnh nhiều là trọng tâm giúp Việt Nam thành công

Bảo Trâm - 2021-02-25 08:50:35
Trang Arab News vừa có bài viết phân tích ưu, nhược điểm của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2020. Từ đó rút ra được lời giải đáp vì sao giữa khủng hoảng...