hội nhập kinh tế quốc tế
Triển khai hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội
2019-01-29 16:16:31
Thủ tướng Chính phủ ban hành Phụ lục những công việc triển khai trong năm 2019 để thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 về Ban hành chương trình hành...
Chỉ thị đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế
2018-09-05 09:39:26
Đây là nội dung trong chỉ thị mới được Thủ tướng ban hành. Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng...
Giai đoạn mới trong Hội nhập kinh tế quốc tế
2018-08-16 10:52:10
Thế giới đang bước vào thời kỳ phát triển mới, làm thay đổi nền tảng của kinh tế thế giới. Liên kết kinh tế ngày càng sâu rộng, đa tầng nấc với nội...
Đi tìm động lực thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới
2018-01-14 08:56:54
Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ, việc tiếp cận hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua còn phiếm diện,...
Thủ tướng: Nửa vời thì sẽ thất bại trong hội nhập
2017-12-20 12:15:33
Nhấn mạnh tinh thần một Việt Nam tự cường trong hội nhập, Thủ tướng nêu rõ, nếu không có quyết tâm cao, không có hành động cụ thể, không triển khai đến...
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
2017-04-26 16:30:54
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội...
Xây dựng năng lực sáng tạo
2016-11-03 15:00:01
Lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và nước ngoài chia sẻ quan điểm về sáng tạo, cách thức duy trì sự sáng tạo trong doanh nghiệp. Nhu cầu sáng tạo Lê Hồng Minh:...
Doanh nghiệp Việt Nam cơ hội và thách thức
2016-11-03 10:00:36
Các vị lãnh đạo doanh nghiệp có thâm niên chia sẻ quan điểm về quản trị, đối mặt với thách thức để nắm bắt cơ hội phát triển. Thách thức và cơ hội...
Vượt qua thử thách
2016-11-03 08:00:51
500 lãnh đạo cấp cao của chính phủ, doanh nghiệp, đại diện các cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế. các nhà nghiên cứu đã cùng tham gia thảo luận, trao...
Vẫn chỉ hơn Lào, Campuchia: Cạnh tranh được với ai?
2016-08-01 03:16:15
Hội nhập kinh tế quốc tế, phải cạnh tranh nhiều hơn, nhưng môi trường kinh doanh chưa thực sự đảm bảo công bằng, lành mạnh. Cơ cấu kinh tế méo mó đã không...
Phó Thủ tướng: Hoạt động ngoại giao hỗ trợ hội nhập kinh tế
2016-01-04 10:41:26
Trong Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời”, tối 3/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh đến những cơ hội và cả...
Gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN: Chủ động từ doanh nghiệp
2015-11-26 07:34:53
Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được chia thành bốn trụ cột chính: Một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất với tự do hóa thương mại, đầu tư, dịch...
Ngành ngoại giao ngày càng chủ động, tích cực đóng góp xây dựng đất nước
2015-11-23 15:38:27
Chuyên gia nghiên cứu ngoại giao cho rằng ngành ngoại giao ngày càng chủ động hơn, tích cực hơn; vai trò vị thế ngày càng cao hơn, đặc biệt là đóng góp thiết thực...
Đọc nhiều