Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42

Thấy gì từ 3 vấn đề cốt lõi Thủ tướng nêu trước các nước ASEAN?

Huy Hoàng - 2023-05-15 15:12:48
Tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia, với chủ đề : Hướng đến “Một ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của Tăng trưởng”. Thủ tướng Chính...