hồi giáo

Cánh cửa có thể đưa Việt Nam tới thị trường Halal 7.000 tỷ USD

Hạ Băng - 2023-07-21 20:30:27
Với thế mạnh về sản xuất lương thực và xuất khẩu, Việt Nam có thể tăng cường hợp tác với Malaysia để mở cánh cửa tiếp cận thị trường Halal toàn cầu...