hoc them

Lương 5 triệu đồng/tháng, tiền học thêm của con hết hơn 3 triệu đồng

2020-12-23 15:47:41
Con học 2 môn Toán và Tiếng Việt, một buổi học là 80.000 đồng, một tháng, chỉ riêng tiền học thêm của con là 3 triệu đồng, bằng 2/3 số tiền lương của tôi. Vợ...