hàng rong

Điều đang biến mất ở Hong Kong

Bảo Trâm - 2023-03-29 11:13:25
Cả Hong Kong hiện chỉ còn khoảng 300 xe đẩy hàng rong lưu động, giữa lúc chính quyền thành phố ngừng cấp phép mới cho hoạt động kinh doanh này   Mỗi ngày, vào...