Hải Dương 981

Chủ sở hữu dàn khoan Hải Dương 981 có thể bị hủy niêm yết tại Mỹ

2021-01-04 14:59:13
Sau ba tập đoàn viễn thông Trung Quốc, một số công ty dầu mỏ lớn nước này có thể bị hủy niêm yết tại Mỹ, bao gồm CNOOC (chủ sở hữu dàn khoan Hải Dương...