Hạ viện

Bài toán hậu bầu cử giữa kỳ của Mỹ

Huy Hoàng - 2022-11-15 14:19:23
Giành chiến thắng áp đảo ở Thượng Viện, thế nhưng ở Hạ Viện, đảng Dân Chủ vẫn bị bỏ lại với một khoảng cách khá xa so với đảng Cộng hòa. Cuộc chiến...