GS Ngô Bảo Châu

GS Ngô Bảo Châu: “Đám đông vô ơn với Vietnam Airlines”

2020-12-04 16:31:26
Vietnam Airlines là hãng bay duy nhất cho tổ bay cách ly tập trung tại trụ sở đoàn tiếp viên và áp dụng quy định cho tổ bay về nhà sớm. Và chính sự lỏng lẻo đó...